• Телефон: (0800) 211 413
  • Адреса: м.Херсон, пр. Ушакова 36, Центр Діагностики Херсонської обласної клінічної лікарні , 2 поверх, ліве крило
  • Пон-Суб: 8:00 - 17:00

Увага!

Ціни змінилися, актуальні можна дізнатися зателефонувавши за номером телефону 0 (800) 211-413

Увага!

Якщо Вам потрібно здати аналізи до початку робочого дня, то  це можно  зробити з 7.30 ранку за попереднім записом.

Код дослідження

Код дослідження

терміново

Найменування

Ціна, грн.

Ціна,грн.

терміново

Строк виконання, днів

423

675

Загальний розгорнутий аналіз крові
(автоматичний гемоаналізатор : 18 показників)

100

110

1

705

704

Загальний розгорнутий аналіз крові
(автоматичний гемоаналізатор : 18 показників) + ШОЕ

110

120

1

422

783

Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний гемоаналізатор :

18 показників ) + лейкоцитарна формула + ШОЕ

160

180

1

430

680

Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ)

240

250

1

427

677

МНО

70

80

1

425

676

Активований Частковий Тромбопластиновий Час (АЧТЧ)

70

80

1

428

678

Тромбіновий час (ТЧ)

70

80

1

429

679

Фібриноген

70

80

1

695

826

ПВ (протромбінове відношення)

70

80

1

696

827

Протромбіновий індекс

70

80

1

424

817

Д-дімери

180

200

1

419

Група крові + резус фактор
– аналіз можна здати до 11.00 крім суботи та неділі

100

1

420

Визначення групи крові за допомогою гелевих карт

– аналіз можна здати до 11.00 крім суботи та неділі

300

1

421

Визначення антитіл (пряма проба Кумбса) за допомогою гелевих карт
– аналіз можна здати до 11.00 крім суботи та неділі

300

1

417

Визначення антитіл по системі резус (непряма проба Кумбса) та встановлення їх титру за допомогою гелевих карт

– аналіз можна здати до 11.00 крім суботи та неділі

600

1

418

Визначення антитіл по системі АВО за допомогою гелевих карт

– аналіз можна здати до 11.00 крім суботи та неділі

500

1

416

RW реакція Вассермана

70

3

Панель контролю анемії

411

742

Феритин

190

210

1

384

658

Сироваткове залізо

70

80

1

393

Загальна залізо-зв`язуюча властивість сироватки

70

1

410

Трансферин + КНТ (коефіцієнт насичення трансферином)

450

5 *

775

Трансферин

200

7 *

412

758

Фолієва кислота

220

240

1

408

805

Вітамін В12 (ціанокобаламін)

220

240

1

409

Еритропоетин

240

4 *

Біохімічна панель

382

656

Білірубін загальний, -непрямий -прямий

120

140

1

378

653

Аланінамінотрасфераза (АЛТ)

60

70

1

379

654

Альбумін

60

70

1

381

655

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

60

70

1

401

667

Тимолова проба

60

70

1

390

662

Лужна фосфатаза

60

70

1

377

652

Гама-глутамінтранспептидаза ( ГГТ)

60

70

1

376

651

α-амілаза

60

70

1

394

Амілаза панкреатична

110

4 *

395

Ліпаза панкреатична

110

4 *

389

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

110

4 *

388

661

Креатинін

60

70

1

399

666

Сечовина

60

70

1

398

665

Сечова кислота

60

70

1

383

657

Загальний білок

60

70

1

385

659

Калій

60

70

1

392

664

Натрій

60

70

1

403

669

Хлор

60

70

1

386

660

Кальцій загальний

60

70

1

387

Кальцій іонізований ( Са2+)

120

4 *

402

668

Фосфор

60

70

1

391

663

Магній

60

70

1

435

Мідь

250

4 *

436

Цинк

160

4 *

407

673

Холестерин

60

70

1

406

672

Тригліцериди

60

70

1

404

670

Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL)

60

70

1

405

671

Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL)

60

70

1

438

Прокальцитонін

460

4 *

Панель вуглеводного обміну

132

626

Глюкоза у венозній крові натще

60

70

1

148

Визначення глюкози глюкометром

50

5 хвил.

133

627

Глюкоза – толерантний тест з 75 г глюкози

110

120

1

134

714

Глікований гемоглобін (HbA1c)

180

200

1

135

C-пептид

200

4 *

136

628

Інсулін

180

200

1

137

629

Індекс НОМА (глюкоза + інсулін)

230

250

1

Панель остеопорозу

105

Остеокальцин, маркер остеосинтезу

350

4 *

106

Паратгормон (1-84 інтактний)

280

4 *

94

816

Кальцитонін

300

320

1

386

660

Кальцій загальний

60

70

1

387

Кальцій іонізований ( Са2+)

120

4 *

402

668

Фосфор

60

70

1

104

Вітамін Д (25-гідроксикальциферол)

450

2 *

Увага!

Якщо Вам потрібно здати аналізи до початку робочого дня, то  це можно  зробити з 7.30 ранку за попереднім записом.

Код дослідження

Код дослідження

терміново

Найменування

Ціна, грн.

Ціна,грн.

терміново

Строк виконання, днів

432

681

Загальний аналіз сечі

80

100

1

433

682

Аналіз сечі у двох порціях

160

180

1

93

Йод у сечі

190

1

341

Бактеріологічний посів сечі + антибіотикограма

200

7

431

828

Аналіз сечі за Нечипоренком

– крім суботи та неділі

100

110

1

434

829

Білок у сечі (добова сеча)

– крім суботи та неділі

100

110

1

Увага!

Якщо Вам потрібно здати аналізи до початку робочого дня, то  це можно  зробити з 7.30 ранку за попереднім записом.

Код дослідження

Код дослідження

терміново

Найменування

Ціна, грн.

Ціна,грн.

терміново

Строк виконання, днів

Тиреоїдна панель

99

614

Тиреотропний гормон (ТТГ)

150

170

1

103

Трийодтиронін загальний (T-3)

180

6 *

102

Трийодтиронін вільний (FT-3)

190

6 *

101

Тироксин загальний (Т-4)

180

6 *

100

615

Тироксин вільний (FT-4)

160

180

1

95

613

Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)

180

200

1

98

Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)

180

6 *

96

Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону

(АТ-р-ТТГ)

370

6 *

97

Тиреоглобулін (ТГ)

180

6 *

106

Паратгормон (1-84 інтактний)

280

4 *

94

816

Кальцитонін

300

320

1

93

Йод у сечі

190

1

Репродуктивна панель

118

621

Пролактин

150

170

1

121

624

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

150

170

1

115

619

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

150

170

1

111

617

Естрадіол

160

180

1

117

620

Прогестерон

150

170

1

108

Антимюллерів гормон (АМГ)

500

8 *

113

Інгібін В

450

6 *

125

706

DHEA-S (Дегідроепіандростерон-сульфат )

150

170

1

122

17-оксипрогестерон (17-ОН прогестерон)

180

6 *

107

Андростендіон

330

6 *

120

623

Тестостерон загальний

170

190

1

119

622

Тестостерон вільний

200

220

1

114

618

Індекс вільного тестостерону (індекс вільних андрогенів)

300

320

1

110

Дигідротестостерон

340

8 *

109

616

Глобулін, що зв’язує статеві гормони ( ГЗСГ)

150

170

1

297

Антиспермальні антитіла (кров)

250

6 *

413

Гомоцистеїн

360

4 *

127

Естрон (E1)

950

6

140

Макропролактин, кількісне визначення

450

2

Гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникова панель

129

Андреналін / Норадреналін (у добовій сечі)

560

10 *

130

17-кетостероїди 17-КС (у добовій сечі)

220

10 *

131

17-оксикетостероїди 17-ОКС (у добовій сечі)

220

10 *

123

Адренокортикотропний гормон ( АКТГ)

260

7 *

126

625

Кортизол (кров)

150

170

1

799

Кортизол (слина)

280

5 *

124

Альдостерон

350

4 *

Фактори росту

112

Соматомедин

320

4 *

128

Соматотропний гормон (СТГ)

220

4 *

Увага!

Якщо Вам потрібно здати аналізи до початку робочого дня, то  це можно  зробити з 7.30 ранку за попереднім записом.

Код дослідження

Код дослідження

терміново

Найменування

Ціна, грн.

Ціна,грн.

терміново

Строк виконання, днів

144

635

Генетичний скринінг І триместру PRISKA 5,0

(β-ХГЧ вільний + РАРР-А + УЗД І трим.)

370

390

1

145

636

Генетичний скринінг І триместру PRISKA 5,0

(β-ХГЧ вільний + РАРР-А + УЗД І трим.) (2 плода)

440

460

1

146

637

Генетичний скринінг ІІ триместру PRISKA 5,0

(ХГЧ загальний + АФП + Естріол вільний + УЗД)

450

470

1

147

638

Генетичний скринінг ІІ триместру PRISKA 5,0

(ХГЧ загальний + АФП + Естріол вільний + УЗД)

(2 плода)

500

520

1

151

639

Генетичний скринінг ІІ триместру PRISKA 5,0

(ХГЧ вільний + АФП + Естріол вільний + УЗД)

450

470

1

152

800

Генетичний скринінг ІІ триместру PRISKA 5,0

(ХГЧ вільний + АФП + Естріол вільний + УЗД)

(2 плода)

500

520

1

150

Перерахунок PRISKA 5,0 по даним результатів УЗД

100

1

141

632

ХГЧ Хоріонічний гонадотропін (загальний)

160

180

1

142

633

β-ХГЧ Хоріонічний гонадотропін (вільний)

200

220

1

139

631

Альфа – фетопротеїн (АФП)

160

180

1

143

634

Естріол некон`югований

160

180

1

138

630

РАРР-А ( плазменний білок А, асоційований з вагітністю)

200

220

1

Увага!

Якщо Вам потрібно здати аналізи до початку робочого дня, то  це можно  зробити з 7.30 ранку за попереднім записом.

Код дослідження

Код дослідження

терміново

Найменування

Ціна, грн.

Ціна,грн.

терміново

Строк виконання, днів

166

643

ПСА загальний (Простат-специфічний антиген загальний)

180

200

1

168

645

ПСА вільний ( індекс вільного ПСА, виконується тільки з ПСА загальним )

180

200

1

167/

644

РЕА (раково-ембріональний антиген)

180

200

1

165/

642

Онкомаркер яєчників СА 125

180

200

1

161

Ранній онкомаркер яєчників НЕ-4

260

6 *

158

Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників
(СА125 + НЕ-4)

390

6 *

162

Онкомаркер молочної залози СА 15-3

220

6 *

156

641

Онкомаркер β-ХГЧ Хоріонічний гонадотропін (загальний)

160

180

1

154

640

Онкомаркер гепатоцелюлярного раку Альфа-фетопротеїн

160

180

1

94

816

Онкомаркер медулярного раку щитоподібної залози Кальцитонін

300

320

1

160

Онкомаркер недрібноклітинного раку легень CYFRA 21-1

190

6 *

163

Онкомаркер підшлункової залози СА 19-9

220

6 *

159

Онкомаркер Нейроенолаза (NSE)

340

4 *

164

Онкомаркер шлунка СА 72-4

260

7 *

157

Онкомаркер Антиген плоско клітинної карциноми (SCC)

440

4 *

155

Онкомаркер β-2-мікроглобулін

180

4 *

Увага!

Якщо Вам потрібно здати аналізи до початку робочого дня, то  це можно  зробити з 7.30 ранку за попереднім записом.

Код дослідження

Код дослідження

терміново

Найменування

Ціна, грн.

Ціна,грн.

терміново

Строк виконання, днів

414

Креатинкіназа МВ-фракція

100

4 *

413

Гомоцистеїн

360

4 *

396

Ревматоїдний фактор

100

4 *

380

Антистрептолізин «О» (АСЛ-О)

100

4 *

415

674

С-реактивний білок (СРБ)

100

120

1

397

Серомукоїди

150

8 *

400

Сіалові кислоти

150

8 *

649

Протеїн S (активність)

1500

15

650

Протеїн С (активність)

1600

15

Увага!

Якщо Вам потрібно здати аналізи до початку робочого дня, то  це можно  зробити з 7.30 ранку за попереднім записом.

Код дослідження

Код дослідження

терміново

Найменування

Ціна, грн.

Ціна,грн.

терміново

Строк виконання, днів

288

ПЛР. HLAB 27 антиген

букальний зішкріб

150

7 *

294

Антитіла до цитрулінового віментину (AntiMCV)

400

4 *

289

Антитіла до мітохондрій (АМА)- скринінг

280

6 *

295

Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) Ig G

340

4 *

290

Антинуклеарні (антиядерні) антитіла, скринінг

340

4 *

296

Антитіла до тканинної трансглютамінази, сумарні

340

4 *

293

Антитіла до циклічного цітрулінірованого пептиду
(anti-CCP)

400

4 *

Увага!

Якщо Вам потрібно здати аналізи до початку робочого дня, то  це можно  зробити з 7.30 ранку за попереднім записом.

Код дослідження

Код дослідження

терміново

Найменування

Ціна, грн.

Ціна,грн.

терміново

Строк виконання, днів

192

HBsAg + ВІЛ I та II + Гепатит С + Сифіліс ціто-тест

230 2 год.

Діагностика вірусного гепатиту А

171

Гепатит А, антитіла до вірусу Ig М (НАV Ig M)

200

6 *

170

Гепатит А, антитіла до вірусу Ig G (НАV Ig G)

200

6 *

Діагностика вірусного гепатиту В

175

Гепатит В, НВsAg cito! -тест

150

60хвил

176

Гепатит В, НВsAg (австралійський антиген)

170

4 *

174

Гепатит В, НВеAg

200

6 *

172

Гепатит В, HBcor Ig M

220

4 *

173

Гепатит В, HBcor Ig (M+G) сумарні антитіла

200

6 *

184

ПЛР. Гепатит В, ДНК вірусу якісний

200

6 *

183

ПЛР. Гепатит В, ДНК вірусу кількісний

600

8 *

Діагностика вірусного гепатиту C

180

Гепатит С, антитіла сумарні antiHCV Ig G+M

170

4 *

179

Гепатит С, antiHCV Ig M

180

6 *

187

ПЛР. Гепатит С, РНК вірусу , якісний метод

200

6 *

186

ПЛР. Гепатит С, РНК вірусу , кількісний метод

700

10 *

185

ПЛР. Гепатит С, РНК вірусу, генотипування

600

10 *

178

Гепатит С, HCV different, (у випадку позитивного або сумнівного результату виконується імуноблот – підтверджуючий тест)

350

4 *

Діагностика інших форм гепатитів

181

Гепатит D, HDV, сумарні антитіла

200

6 *

188

ПЛР. Гепатит D, РНК вірусу, якісний метод

240

6 *

182

Гепатит Е, HEV, Ig G

200

6 *

TORCH-інфекції

193

TORCH-комплекс (Chlamydia trachomatis Ig A+G, Rubella virus Ig M+G, Cytomegalovirus Ig M+G, Herpes simplex (тип 1,2) Ig M+G, Toxoplasma gondii Ig M+G)

990

5 *

204

Герпес звичайний ( Herpes simplex, Антитіла до типів 1\2 ВПГ Ig M)

150

5 *

203

Герпес звичайний ( Herpes simplex, Антитіла до типів 1\2 ВПГ Ig G)

150

5 *

205

Герпес звичайний ( Herpes simplex, Антитіла до типів 1\2 ВПГ Ig G + авідність)

220

5 *

206

ПЛР. Герпес звичайний (Herpes simplex), типи 1\2

– можна здати кров, зішкріб з уретри, цервікального каналу, нашкірних уражень, генітальних уражень (везикул. виразок)

180

5 *

210

Герпес звичайний (Herpes simplex, тип 2 методом РІФ

60

3 *

426

Герпес, вірус 3 типу (Varicellazoster ) Ig G

220

6 *

700

Герпес, вірус 3 типу (Varicellazoster ) Ig M

220

6 *

291

ПЛР. Герпес, вірус 3 типу (Varicellazoster)

180

5 *

201

Герпес (Human herpesvirus, антитіла до типу 6, Ig G)

200

5 *

208

ПЛР. Герпес (Human herpesvirus) 6 типу

– можна здати кров, зішкріб з уретри, цервікального каналу

180

5 *

202

Герпес (Human herpesvirus, антитіла до типу 8, Ig G)

200

5 *

209

ПЛР. Герпес (Human herpesvirus) 8 типу

– можна здати кров, зішкріб з уретри, цервікального каналу

180

5 *

224

Краснуха (Rubella virus, антитіла Ig M)

150

5 *

223

Краснуха (Rubella virus, антитіла Ig G)

150

5 *

222

Краснуха (Rubella virus, авідність антитіл Ig G)

220

5 *

220

Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii, антитіла Ig M)

150

5 *

219

Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii, антитіла Ig G)

150

5 *

218

Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii, авідність антитіл Ig G)

220

5 *

221

ПЛР. Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) якісне визначення

180

5 *

199

Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, антитіла Ig M)

150

5 *

198

Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, антитіла Ig G)

150

5 *

197

Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, авідність антитіл Ig G)

220

5 *

196

ПЛР. Цитомегаловірус, якісне визначення

– можна здати мазок із задньої стінки глотки, зішкріб з піхви, уретри, церві кального каналу, слину, грудне молоко, спинномозкову рідину, 1-шу порцію сечі, кров

180

5 *

195

ПЛР. Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), кількісне визначення

можна здати букальний зішкріб, кров, сеча, слина

250

7 *

200

Цитомегаловірус, методом РІФ

60

3 *

Діагностика Епштейн-Барр вірусної

(EVB) інфекції

216

Мононуклеоз (EVB , Human herpesvirus 4, ранні антигени (ЕА Ig G) + антитіла до капсидного антигена (VCA Ig M)

270

5 *

217

ПЛР. Мононуклеоз ( EVB, Human herpesvirus 4)

200

5 *

Інфекції, що передаються іксодовими кліщами

286

Бореліоз ( Вorrelia( В. burgdorferi sensu stricto, B.garinii, B.afzelii) антитіла Ig M)

180

5 *

285

Бореліоз ( Вorrelia (В. burgdorferi sensu stricto, B.garinii, B.afzelii) антитіла Ig G )

180

5 *

287

ПЛР. Бореліоз ( Вorrelia(В.burgdorferi sensu stricto, B.garinii, B.afzelii)

– кров

220

5 *

262

Вірус кліщового енцефаліту, (Ig G+M)

200

5 *

Діагностика коронавіруса

772

Експрес-тест для визначення антигену до коронавірусу (SARSCoV-2)

500

20хвил

701

Коронавірус (SARSCoV-2) метод ІФА, антитіла IgG

400

5 *

702

Коронавірус (SARSCoV-2) метод ІФА, антитіла IgM

400

5 *

801

703

ПЛР. Молекулярно-генетичне дослідження на COVID-19

850

1100

1*;

8-9 годин

Інші інфекції

265

Визначення наявності антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену р24 ВІЛ1, метод ІФА (обстеження вагітних).

100

7 *

266

Визначення наявності антитіл до ВІЛ 1/2, метод ІФА.

150

7 *

261

ПЛР. Хвороба «котячих царапин» (Bartonella spp.)

– кров

180

5 *

Bordetella pertussis

284

ПЛР. Кашлюк (Bordetella pertussis)

– зішкріб з носоглотки

250

7 *

Комплекси

194

ПЛР. Виявлення Вірусу Епштейна-Барр, цитомегаловірус, герпес 6 типу (EBV, CMV, HHV6) кількісне визначення

– можна здати кров, букальний зішкріб

400

5 *

707

ПЛР. Виявлення збудника кашлюка, паракашлюка, бронхосептикоза

-кров

400

7 *

Кір (Morbillivirus)

282

Кір антитіла до вірусу Ig M

350

5 *

281

Кір антитіла до вірусу Ig G

250

5 *

Туберкульоз

268

Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis, метод ІФА Ig (А+М+G)

200

5 *

267

ПЛР. Туберкульоз ( Mycobacterium tuberculosis + bovis)

– можна здати мазок з носоглотки, промивні води бронхів, мокротиння, сечу, еякулят, зішкріб із цервікального каналу

180

5 *

Стрептокок

264

ПЛР. Стрептокок ( Streptococcus spp)

– мазок із носоглотки, з уретри, цервікального каналу

180

5 *

Helicobacter pylori

283

831

Хелікобактеріоз (Helicobacter pylori, антитіла Ig G)

180

200

1

Chlamydophila pneumonia

279

Хламідіоз (Chlamydophila pneumonia + psitaci, Ig M)

200

7 *

278

Хламідіоз (Chlamydophila pneumonia + psitaci, Ig G)

200

7 *

280

ПЛР. Хламідіоз (Chl. pneumonia, ДНК)

– мазок із носоглотки, промивні води бронхів, мокротиння

180

7 *

Паразитарні дослідження

273

Токсокароз (Toxocara spp., антитіла Ig G)

180

5 *

269

Аскаридоз (Ascaris lumbricoides, антитіла Ig G)

180

5 *

271

Лямбліоз, загальні антитіла Ig (А+М+ G)

180

5 *

272

Опісторхоз, загальні антитіла Ig G

180

5 *

270

Ехінококоз, загальні антитіла Ig (А+М+ G)

180

5 *

274

Трихінельоз, антитіла Ig G

180

5 *

Mycoplasma pneumoniae

275

Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgA

220

7 *

276

Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgG

220

7 *

277

Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgM

220

7 *

Панель урогенітальних інфекцій

227

Хламідіоз (Chl.trachomatis, метод ІФА антитіла Ig M)

150

5 *

225

Хламідіоз (Chl.trachomatis, метод ІФА антитіла Ig А)

150

5 *

226

Хламідіоз (Chl.trachomatis, метод ІФА антитіла Ig G)

150

5 *

228

Хламідіоз (Chl.trachomatis, метод ІФА антитіла Ig G до HSP-60)

150

5 *

229

ПЛР. Хламідіоз (Chl.trachomatis)

– зішкріб з уретри, цервікального каналу, кон’юнктиви, секрет простати, 1-ша порція сечі, еякулят

180

5 *

230

Хламідіоз ( Chl.trachomatis, методом РІФ)

60

3 *

231

Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis, метод ІФА антитіла Ig G)

150

5 *

236

Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis, методом РІФ )

60

3 *

234

ПЛР. Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis)

– зішкріб з уретри, цервікального каналу, секрет простати, 1-ша порція сечі, еякулят

180

5 *

233

ПЛР. Мікоплазмоз (Mycoplasma genitalium)

зішкріб з уретри, цервікального каналу, секрет простати, 1-ша порція сечі, еякулят

180

5 *

232

Уреаплазмоз ( Ureaplasma urealyticum, метод ІФА антитіла Ig G)

150

5 *

257

Уреаплазмоз ( Ureaplasma urealyticum, метод ІФА антитіла Ig M)

220

5 *

235

ПЛР. Уреаплазмоз ( Ureaplasma urealyticum)

– зішкріб з уретри, цервікального каналу, секрет простати, 1-ша порція сечі, еякулят

180

5 *

237

Уреаплазмоз ( Ureaplasma urealyticum,методом РІФ )

60

3 *

239

Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis, метод ІФА антитіла Ig G)

220

5 *

258

Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis, метод ІФА антитіла Ig M)

220

6 *

240

ПЛР. Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis)

– зішкріб з уретри, цервікального каналу, секрет простати, 1-ша порція сечі, еякулят

180

5 *

241

Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis, методом РІФ )

60

3 *

244

ПЛР. Гонорея (Neisseria gonorrhoeae)

зішкріб з уретри, цервікального каналу, секрет простати, 1-ша порція сечі, еякулят

180

5 *

245

Гонорея ( Neisseria gonorrhoeae методом РІФ )

60

3 *

255

ПЛР. Гарднерельоз ( Gardnerella vaginalis)

– зішкріб з уретри, цервікального каналу, секрет простати, 1-ша порція сечі, еякулят

180

5 *

256

Гарднерельоз ( Gardnerella vaginalis, методом РІФ )

60

3 *

242

Кандидоз ( Candida ablicans , метод ІФА антитіла Ig G)

150

5 *

243

ПЛР. Кандидоз (Candida ablicans)

зішкріб з уретри, цервікального каналу, секрет простати, 1-ша порція сечі, еякулят

180

5 *

238

Сифіліс (Treponema pallidum, сумарні антитіла метод ІФА )

220

5 *

246

ПЛР. Вірус папіломи людини (Human papillomavirus) типи 16\18

мазок із носоглотки, зішкріб з піхви, уретри, цервікального каналу

180

5 *

247

ПЛР. Вірус папіломи людини (Human papillomavirus) типи 6\11

мазок із носоглотки, зішкріб з піхви, уретри, цервікального каналу

180

5 *

248

ПЛР. Вірус папіломи людини (Human papillomavirus) типи 31\33

– мазок із носоглотки, зішкріб з піхви, уретри, цервікального каналу

180

5 *

249

ПЛР. Вірус папіломи людини (Human papillomavirus) типи 16-67 (16, 31, 33,35, 35Н, 58, 52, 67)

мазок із носоглотки, зішкріб з піхви, уретри, цервікального каналу

220

5 *

250

ПЛР. Вірус папіломи людини (Human papillomavirus) типи 18-59 (18, 45, 39, 59)

мазок із носоглотки, зішкріб з піхви, уретри, цервікального каналу

200

5 *

251

ПЛР. Вірус папіломи людини ( Human papillomavirus)

тип 45

мазок із носоглотки, зішкріб з піхви, уретри, цервікального каналу

180

5 *

252

ПЛР. Вірус папіломи людини ( Human papillomavirus)

тип 35

– мазок із носоглотки, зішкріб з піхви, уретри, цервікального каналу

180

5 *

253

ПЛР. Вірус папіломи людини (Human papillomavirus) типи 6-82 якісне визначення

мазок із носоглотки, зішкріб з піхви, уретри, цервікального каналу

180

5 *

254

ПЛР. Вірус папіломи людини (Human papillomavirus) типи 6-82 кількісне визначення + генотипування

– мазок із носоглотки, уретри, цервікального каналу, еякулят

480

10 *

375

ПЛР. “Діагностика урогенітальних інфекцій, базова” (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (якісне визначення,)) К029

1250

10

372

ПЛР. Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) Р076

800

7

373

ПЛР. Вірус папіломи людини, ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів), у/г зішкріб, якісне визначення Р077

800

7

374

ПЛР. Вірус папіломи людини, ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів), гістологічний матерiал, якісне визначення Р078

1000

7

Увага!

Якщо Вам потрібно здати аналізи до початку робочого дня, то  це можно  зробити з 7.30 ранку за попереднім записом.

Код дослідження

Код дослідження

терміново

Найменування

Ціна, грн.

Ціна,грн.

терміново

Строк виконання, днів

336

Посів на уреаплазму

– мазок із піхви, зішкріб з уретри, цервікального каналу, сеча, еякулят

200

7

337

Посів на уреаплазму + мікоплазму + визначенням чутливості до антибіотиків

– мазок із піхви, зішкріб з уретри, цервікального каналу, сеча, еякулят

370

7

338

Посів на трихомонаду

– мазок із піхви, зішкріб з уретри, цервікального каналу, сеча, еякулят

200

11

339

Посів на трихомонаду + визначенням чутливості до антипротозойних препаратів

– мазок із піхви, зішкріб з уретри, цервікального каналу, сеча, еякулят

700

13

779

Посів на трихомонадуecт IN POUCH)

– мазок із піхви, зішкріб з уретри, цервікального каналу, сеча, еякулят

800

7

340

Посів на гонокок

– мазок із піхви, зішкріб з уретри, цервікального каналу, сеча, еякулят

200

7

341

Посів на бактеріальну флору + визначенням чутливості до антибіотиків (15 видів АБ)

– мазок із носоглотки, зіву, піхви, уретри, цервікального каналу, сеча, еякулят

200

7

342

Посів на патологічні гриби з місця ураження шкіри, нігтів

200

21

343

Посів на патологічні гриби з місця ураження шкіри, нігтів + чутливість до антимікотичних препаратів

420

21

Увага!

Якщо Вам потрібно здати аналізи до початку робочого дня, то  це можно  зробити з 7.30 ранку за попереднім записом.

Код дослідження

Код дослідження

терміново

Найменування

Ціна, грн.

Ціна,грн.

терміново

Строк виконання, днів

346

647

Аналіз виділень із уретри

70

90

1

345

823

Аналіз виділень із сечостатевих органів
(одна локалізація)

60

70

1

773

824

Аналіз виділень із сечостатевих органів

(дві локалізації)

120

140

1

774

825

Аналіз виділень із сечостатевих органів

(три локалізації)

150

180

1

344

646

Аналіз секрету передміхурової залози

80

100

1

353

648

Спермограма (аналіз еякуляту)

– можна здати з 8.00 до 12.00 крім суботи та неділі
«Терміново» здається до 10.00

290

310

3

354

795

Антиспермальні антитіла в спермі методом латекс-аглютинації

260

360

3

355

796

Антиспермальні антитіла в цервікальному слизу методом латекс-аглютинації

260

360

3

794

685

МАР-тест

800

1000

2

358

Цитоморфологічне дослідження зішкрібу із уретри, цервікального каналу (одна локалізація)

70

1

788

Цитоморфологічне дослідження зішкрібу із уретри, цервікального каналу (дві локалізація)

140

1

789

Цитоморфологічне дослідження зішкрібу із уретри, цервікального каналу (три локалізація)

210

1

356

Цитологія (мазок виділень з соску лівої молочної залози)

70

2

357

Цитологія (мазок виділень з соску правої молочної залози)

70

2

347

Демодекоз, Demodex (вії, брови, лусочки шкіри, вміст або гнійне відокремлюване папул (везикул)

100

3

348

Дослідження на патологічні гриби, мікроскопія-зіскрібок шкіри, волосся, нігтів

100

3

352

Посткоітальний тест (проба Шуварського)

500

1

Увага!

Якщо Вам потрібно здати аналізи до початку робочого дня, то  це можно  зробити з 7.30 ранку за попереднім записом.

Код дослідження

Код дослідження

терміново

Найменування

Ціна, грн.

Ціна,грн.

терміново

Строк виконання, днів

305

Клітинний імунітет лейкоцитарна формула, Т-лімфоцити( CD-3) , В- лімфоцити(CD-20), Т-хелпери (CD-4), Т-супресори (CD-8), Т-активні клітини ( Е-РОК)

240

6 *

306

Імунограма (комплекс) лейкоцитарна формула, Т-лімфоцити( CD-3), В- лімфоцити(CD-20), Т-хелпери (CD-4), Т-супресори (CD-8), Т-активні клітини ( Е-РОК), імуноглобуліни А, G, М (кількісні), ЦІК, гемолітична активність комплементу, лімфоцитотоксичність

500

6 *

304

Інтерлейкін 6 (IL-6)

260

12 *

308

ЦІК(циркулюючі імунні комплекси)

100

7 *

307

Природні кілери NK-клітини (СD16)

100

7 *

309

В-лімфоцити, які несуть Ig A, G, M

100

7 *

310

Активність системи комплементу (СН-50)

100

7 *

311

Лімфоцитотоксичність (ауто антитіла)

100

7 *

312

Фагоцитарна активність нейтрофілів

100

7 *

313

Кріоглобуліни

100

7 *

314

Підбір імуномодуляторів:циклоферон

100

7 *

315

Підбір імуномодуляторів:лаферон

80

7 *

316

Підбір імуномодуляторів:пірогенал

80

7 *

317

Підбір імуномодуляторів:тимоген

80

7 *

318

Підбір імуномодуляторів:ехінацея композитум

80

7 *

319

Підбір імуномодуляторів:енгістол

80

7 *

320

Підбір імуномодуляторів:тіотриазолін

80

7 *

321

Підбір імуномодуляторів:трихомонаден флюор інєль

80

7 *

322

Підбір імуномодуляторів:флараксин

80

7 *

323

Підбір імуномодуляторів:вітокан

80

7 *

324

Підбір імуномодуляторів:ербісол

80

7 *

325

Підбір імуномодуляторів:поліоксидоній

80

7 *

326

Підбір імуномодуляторів:галавіт

80

7 *

327

Підбір імуномодуляторів:імунофан

80

7 *

328

Підбір імуномодуляторів:лораксин

80

7 *

299

Імуноглобулін А, кількісний

150

7 *

301

Імуноглобулін G, кількісний

150

7 *

302

Імуноглобулін М, кількісний

150

7 *

Маркери алергії

300

Імуноглобулін Е, загальний

180

7 *

485

Еозинофільний катіонний білок

400

7 *

Скринінги

486

Діагностика харчової непереносимості (96 продуктів) Ig G

900

7 *

Увага!

Якщо Вам потрібно здати аналізи до початку робочого дня, то  це можно  зробити з 7.30 ранку за попереднім записом.

Код дослідження

Код дослідження

терміново

Найменування

Ціна, грн.

Ціна,грн.

терміново

Строк виконання, днів

689

ПЛР. Лактазная недостатність

– букальний зішкріб, кров

420

10 *

Увага!

Якщо Вам потрібно здати аналізи до початку робочого дня, то  це можно  зробити з 7.30 ранку за попереднім записом.

Витратні матеріали Ціна,

гр.

Ціна,гр

СІТО

День дослідження День видачи результатів
Пакет для забору матеріалу з половых органов (чоловічий) 40
Пакет для забору матеріалу з половых органов (жіночий) 60
Пакет для забору матеріалу з половых органов (дитячий) 40
Пакет для забору венозной крови (одноразова пробирка-вакутайнер, рукавички, спиртові та стерильні серветки, пластир) 50
Стерильный 1-разовый контейнер для сечі 10
Одноразова пробирка-вакутайнер 20
Одноразова пробирка для забору кортизола в слині 30

Код дослідження

Код дослідження

терміново

Найменування

Ціна, грн.

Ціна,грн.

терміново

Строк виконання, днів

329

Антифосфоліпідний комплекс (Ig G + Ig M)

280

6 *

330

Антитіла до кардіоліпіну (Ig G + Ig M)

280

6 *

331

Антитіла до кардіоліпіну Ig А

280

6 *

332

Антитіла до β-2 глікопротеїну (Ig G + Ig M)

280

6 *

333

Вовчаковий антикоагулянт

180

6 *

Код дослідження

Код дослідження

терміново

Найменування

Ціна, грн.

Ціна,грн.

терміново

Строк виконання, днів

346

647

Аналіз виділень із уретри

70

90

1

345

823

Аналіз виділень із сечостатевих органів
(одна локалізація)

60

70

1

773

824

Аналіз виділень із сечостатевих органів

(дві локалізації)

120

140

1

774

825

Аналіз виділень із сечостатевих органів

(три локалізації)

150

180

1

344

646

Аналіз секрету передміхурової залози

80

100

1

353

648

Спермограма (аналіз еякуляту)

– можна здати з 8.00 до 12.00 крім суботи та неділі
«Терміново» здається до 10.00

290

310

3

354

795

Антиспермальні антитіла в спермі методом латекс-аглютинації

260

360

3

355

796

Антиспермальні антитіла в цервікальному слизу методом латекс-аглютинації

260

360

3

794

685

МАР-тест

800

1000

2

358

Цитоморфологічне дослідження зішкрібу із уретри, цервікального каналу (одна локалізація)

70

1

788

Цитоморфологічне дослідження зішкрібу із уретри, цервікального каналу (дві локалізація)

140

1

789

Цитоморфологічне дослідження зішкрібу із уретри, цервікального каналу (три локалізація)

210

1

356

Цитологія (мазок виділень з соску лівої молочної залози)

70

2

357

Цитологія (мазок виділень з соску правої молочної залози)

70

2

347

Демодекоз, Demodex (вії, брови, лусочки шкіри, вміст або гнійне відокремлюване папул (везикул)

100

3

348

Дослідження на патологічні гриби, мікроскопія-зіскрібок шкіри, волосся, нігтів

100

3

352

Посткоітальний тест (проба Шуварського)

500

1

Код дослідження

Код дослідження

терміново

Найменування

Ціна, грн.

Ціна,грн.

терміново

Строк виконання, днів

367

Рідинна цитологія ПАП-тест CellPrep С002

500

3

368

Цитологічне дослідження аспірату із порожнин матки С005

300

3

793

Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз С010

380

3

369

Рідинна цитологія ПАП-тест CellPrep + Мікроскопія мазку С028

600

5

370

Рідинна цитологія ПАП-тест + Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) С029

1100

7

371

Рідинна цитологія ПАП-тест + Cobas HPV тест, затверджений FDA, 14 типів ВПЛ ВКР: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) + STI 7 – інфекції, що передаються статевим шляхом С030

1650

7

547

ПАП-тест з верифікацією HSIL (p16, Ki-67) С038

1500

8

Код дослідження

Код дослідження

терміново

Найменування

Ціна, грн.

Ціна,грн.

терміново

Строк виконання, днів

359

Біопсії шийки матки (не ексцизійні) Н001

600

7

360

Біопсії ендометрію (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) Н003

600

7

361

Вишкрібання цервікального каналу Н009

600

7

362

Ексцизії та конізації шийки матки Н033

800

7

363

Біопсія кишки Н046

650

7

364

Видалення ліпоми Н046

750

7

365

Поліпектомія ЖКТ Н091

1000

10

Код дослідження

Код дослідження

терміново

Найменування

Ціна, грн.

Ціна,грн.

терміново

Строк виконання, днів

785

Дослідження кількості uNK клітин (CD56) в ендометрії Н141+Н152

1700

7

437

ІГХ (p16, Ki-67) верифікація HSIL Н142

1500

7

814

ІГХ (PR) дослідження гормонального статусу едометрію H142

1500

7

786

ІГХ (ER) дослідження гормонального статусу едометрію H142

1500

7

787

ІГХ (CD138) верифікація хронічного ендометриту H142

1000

7

798

Інцизійної, панч та радіохвильової біопсії шкіри (до 3 утворень включно) (при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах) H020

650

7